KPiR

  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • ewidencja rejestrów VAT
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego
  • kalkulacja zobowiązań podatkowych