Ksiegi Handlowe

  • opracowanie zakładowego planu kont
  • dekretacja i księgowanie dokumentów
  • ewidencja rejestrów VAT
  • ewidencja środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat
  • sporządzanie sprawozdań do GUS
  • sporządzanie sprawozdań finansowych