Kadry i płace

  • prowadzenie akt osobowych
  • sporządzanie umów, zaświadczeń, świadectw pracy
  • ewidencja pracowników, ewidencja urlopów
  • sporządzanie list płac
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS
  • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • ustalanie składek ZUS
  • sporządzanie rocznych informacji PIT